Omote – Základní techniky

Studenti Katori Shintō-ryū postupně procházejí zkouškami na 5. kyu1. kyu, po kterých následují stupně 1. dan8. dan.

Zkoušky na kyu je možné skládat na několika seminářích ročně, zkoušky na stupně dan pravidelně probíhají jednou ročně na semináří Sugino senseie v Leeru.

Postup a techniky školy Katori Shintō-ryū, úroveň omote


Kenjutsu
– Itsutsu no tachi
– Nanatsu no tachi
– Kasumi no tachi
– Hakka no tachi

Iaijutsu
Kusanagi no ken
Nukitsuke no ken
Nukiuchi no ken
Ukken
Sakken
Happoken

Tachi Iaijutsu
Yukiai gyakunuki no tachi
Zengo chidori no tachi
Yukiai migichidori no tachi
Gyakunuki no tachi
Nukiuchi no tachi

Bojutsu
– Seriai no bo
– Sunehishiki no bo
– Sayu no bo
– Kasahazushi no bo
– Hanetsurube no bo
– Tatenami no bo

Naginatajutsu
– Itsutsu no naginata
– Nanatsu no naginata
Kasumi no naginata
– Hakka no naginata

pro členy Mushin dōjō